relatietherapie

Wanneer één van de partners de diagnose autisme heeft, kan dat een beslag leggen op de relatie. Als partner wil je graag helpen maar soms lijk je het contact te verliezen en dreig je uit elkaar te groeien. Onbegrip en onmacht worden gevoeld, irritatie en verdriet komen naar voren. Ik bied de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over waar partners elkaar nog wel kunnen vinden, om onduidelijkheden uit te spreken en te zoeken naar hulpmiddelen om elkaar beter te begrijpen.

De gesprekken vinden vooral samen plaats; op verzoek kan een individueel gesprek plaatsvinden. Benadrukt wordt dat de gesprekken in openheid plaatsvinden: wat er besproken wordt, is geen geheim voor de ander.

Ook kan er gekeken worden hoe en waar de problemen zich manifesteren in het hele gezin, familie of vriendenkring. Waar en op welke manier kan er hulp geboden worden, wat zijn knelpunten en welke invloeden hebben deze op iedereen die er bij betrokken is. Hoe kunnen we relaties onderling verbeteren; vertrouwen geven en krijgen en zo de balans in die relaties verbeteren. We spreken dan over systeemtherapie.